Kennissessie | Gerben Klein Baltink – Platform Internetstandaarden (NL)

Zaal 2 | 15:30 – 16:00 uur

Veilige e-mail: nut en noodzaak van moderne standaarden.

Het belang van de toepassing van moderne, veilige standaarden wordt toegelicht aan de hand van het initiatief dat de Veilige Email Coalitie ent Platform Internetstandaarden hebben genomen. In de presentatie wordt duidelijk wat je er zelf aan kunt doen en wat je van je email service provider mag verwachten. Ter plaatse wordt getoond wat de website internet.nl op dat terrein te bieden heeft.

Gerben Klein Baltink– Voorzitter | Platform Internetstandaarden

Gerben heeft ruime ervaring op het gebied van fysieke en digitale veiligheid. Eerder was hij werkzaam bij het Ministerie van Defensie en TNO. Als secretaris van de Cyber Security Raad maakte hij de beginperiode van de ontwikkeling van de Nederlandse strategie rondom een open, vrij en veilig internet mee. Inmiddels is hij al weer vijf jaar verbonden aan het Platform Internetstandaarden en de Veilige Emailcoalitie.